Naša stránka je monentálne v rekonštrukcii.
Our website is currently under reconstruction.

Dovtedy sa s nami môžete spojiť cez kontakty uvedené nižšie:
Until then you can contact us through the contacts below:

Tel.: +421 (0) 43 586 6339

Mobil: SK +421 903 533 336

e-mail: zlievaren@zlievaren.sk

e-mail: marketing@zlievaren.sk