Zlieváreň Zábrež > Úvodná stránka

Predstavenie spoločnosti

Zlieváreň Zábrež a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca akciová spoločnosť. Spoločnosť bola založená v roku 1997 v obore presného liatia. Spoločnosť je špecializovaná na výrobu oceľových odliatkov metódou vytaviteľného voskového modelu /tzv. presných odliatkov/.

Odliatky vyrobené v Zlievarni Zábrež a.s. nachádzajú široké uplatnenie v celej rade priemyslových odborov, z ktorých možno uviesť: automobilový priemysel, strojárenstvo, hutníctvo, elektrotechnika, stavebníctvo, letecký priemysel, textilný a zbrojársky priemysel, dopravná a poľnohospodárska technika.

Veľkosť odliatkov je limitovaná nasledujúcimi parametrami (požiadavky blízke k hraničným parametrom je potrebné konzultovať individuálne):

- váha: 0,002kg- 15,00kg

- minimálna hrúbka stien: 2 mm

- maximálne rozmery:

- dĺžka: 500 mm

- šírka: 250 mm

- výška: 100 mm

- priemer: 220 mm

- štandardná hrubosť povrchu (po tryskaní): Ra 6,3 µm

V prípade objednania odliatkov podľa uvedenej cenovej ponuky sa obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie: Všeobecné obchodné podmienky

Kontakt

Zlieváreň Zábrež a.s.,
Oravská Poruba 353,
027 54 Oravská Poruba Slovenská republika

Tel.: +421 (0)43 586 6339 Fax.:+421 (0)43 586 6340

Projekty rozvoja realizované s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

1. projekt

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň Zábrež, a. s. zavedením novej obaľovacej linky

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prijímateľ: Zlievareň Zábrež, a. s.

Začiatok projektu: 10/2014

Ukončenie projektu: 02/2015

Výška finančného príspevku: 193 586,74 EUR

Hlavným cieľom projektu spoločnosti Zlievareň Zábrež, a. s. je:

"Zefektívnenie a modernizácia výrobného procesu a tým dosiahnutie zvýšenia konkurencieschopnosti spol. Zlievareň Zábrež, a. s.".

Špecifické ciele projektu sú:

- "Obstaranie inovatívnej, vyspelej technológie, ktorá umožní zvýšiť výrobné kapacity podniku"

- "Vytvorenie 2 nových pracovných miest pre potreby rozšírenia výrobného procesu"

Zmluvy o nákupe su dostupné na stiahnutie: Kúpna zmluva , a dodatky ku kúpnej zmluve: Dodatok ku kúpnej zmluve, Prílohy ku KZ, Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Príloha č. 1 .

obalľovacia-linka obaľovacia-linka-2

Inovatívna a konkurencieschopná Zlievareň Zábrež, a. s.

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prijímateľ: Zlievareň Zábrež, a. s.

Začatie projektu: 21.7.2015

Ukončenie projektu: 4.11.2015

Výška finančného príspevku: 172 319,00 EUR

Predmet projektu:

Nákup inovatívnych technológií 3D Skener, 3D tlačiareň, Autokláv

Zmluvy o nákupe su dostupné na stiahnutie: Zmluva s MPM , KZ MCAE , Ponuka MCAE

3D tlačiareň 3d skener autoklav